Svenska kyrkan 2018

Svenska kyrkan – Stallarholmens församling

Stallarholmen ligger mitt i det natursköna Sörmland nära stiftsstaden Strängnäs. Det bördiga jordbrukslandskapet och Mälarens vatten kännetecknar ortens geografi. Vår bygd sjuder av entreprenörskap som tar sig uttryck i ett rikt föreningsliv och ett innovativt företagande med framtidstro. Unika samarbeten mellan lokala aktörer med skaparkraft resulterar i en mängd festivaler och marknader som alla drar tusentals människor till orten. Stallarholmen-inte-vilken-håla-som-helst!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s