A recent recruitment video i made for Stallarholmens församlingshem.

Learn more at https://www.svenskakyrkan.se/stallarholmen

Save